Servicekosten en kosten voor gas, water en elektriciteit

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Huurders van woningen betalen in de regel een kale huurprijs en een voorschot voor servicekosten en/of de kosten voor het verbruik van gas, water en elektriciteit. Er is vaak veel onduidelijk over de verhoging van het voorschot en de afrekening van deze kosten. In deze bijdrage richt ik mij op de voorschotten en afrekeningen van servicekoten bij de huur van woonruimte.

Wat zijn servicekosten?

Servicekosten voor huurwoningen zijn kosten bovenop de kale huurprijs die worden berekend voor diensten en faciliteiten die de verhuurder levert. Die diensten of faciliteiten kunnen onder meer het volgende zijn: de door de verhuurder ter beschikking gestelde roerende zaken (keukenapparatuur, kachel, meubilering etc.), huismeester, bepaalde verzekeringen, onderhoud gemeenschappelijke ruimte en administratiekosten. Voor meer zaken kunt u kijken naar het Besluit servicekosten. Dit is echter geen limitatieve lijst van servicekosten.

Onder servicekosten kunnen ook de kosten voor de levering van gas, water en elektriciteit zijn opgenomen.

Wat zijn geen servicekosten?

In de huurovereenkomst is bepaald welke servicekosten in rekening gebracht mogen worden. De verhuurder mag tijdens de huurperiode niet opeens kosten in rekening brengen voor andere diensten of faciliteiten die niet in de huurovereenkomst zijn benoemd.

Sommige diensten of leveringen kunnen überhaupt niet als servicekosten opgenomen worden in de huurovereenkomst. U moet dan bijvoorbeeld denken aan sommige belastingen of heffingen (OZB) of het onderhoud van de onroerende zaak (herstel gebreken).

Hoe werkt de systematiek van servicekosten?

Iedere maand betaalt de huurder een voorschotbedrag. Jaarlijks moet de verhuurder per kalenderjaar dan een afrekening sturen van de servicekosten en dan moet de huurder bijbetalen of hij krijgt geld terug. De verhuurder moet uiterlijk op 30 juni een eindafrekening van de servicekosten versturen dan wel bij het einde van de huur. In het overzicht op de eindafrekening moet staan hoe de verhuurder het maandelijkse voorschot heeft verrekend met de totaal in dat kalenderjaar gemaakte kosten.

De verhuurder kan alleen bij de eindafrekening een voorstel doen voor een nieuw voorschot. De verhoging van het voorschot moet gebaseerd zijn op de kosten van afrekening. De huurder kan met het nieuwe voorschot instemmen of daartegen bezwaar maken.

Onenigheid over de servicekosten

Indien de huurder het niet met de afrekening of de verhoging van het voorschot eens is, moet er bij de verhuurder bezwaar gemaakt worden. Als huurder en verhuurder er onderling niet uitkomen, kan de rechter gevraagd worden een uitspraak te doen over de kosten voor nutsvoorzieningen en de servicekosten. De rechter toetst dan de redelijkheid van de kosten.

Huurders van woningen in de sociale sector kunnen daarvoor naar de Huurcommissie. Solutions Advocaten is een samenwerking aangegaan met het Huurteam (info@huurteamcentraal.nl). Het Huurteam begeleidt rechtszoekenden bij hun verzoek bij de Huurcommissie.

Huurders van woningen in de vrije sector kunnen niet direct naar de Huurcommissie, tenzij in het huurcontract staat dat bij meningsverschillen de Huurcommissie om advies gevraagd kan worden. Staat dat er niet in, dan zal de stap naar de kantonrechter gemaakt moeten worden. Ondertekende kan u daarin bijstaan.Geplaatst op 18 april 2024