Solutions Advocaten
Solutions Advocaten

Arbeidsrecht

Arbeidsrecht: arbeidsovereenkomst, inzet of ontslag van werknemers

Het arbeidsrecht is voortdurend in ontwikkeling. De regels en het speelveld veranderen voortdurend. Werkgevers worden daardoor vaak geconfronteerd met complexe situaties en vragen waarop het antwoord niet meteen duidelijk is. Bent u bezig met een reorganisatie en weet u niet of u medewerkers met een vast contract boventallig kan maken? Is er sprake van een medewerker die slecht functioneert en wilt u deze ontslaan? Wilt u flexibele arbeidskrachten inhuren, maar weet u niet hoe deze relaties het beste aan te gaan? Een advocaat arbeidsrecht kan u helpen bij dit type vragen. In dit artikel nemen we u mee in het arbeidsrecht en wat wij voor u kunnen betekenen.


Wat is arbeidsrecht?

Het juridisch arbeidsrecht is een breed begrip. Het omvat rechten en plichten omtrent de verhouding tussen werkgever en werknemer. Dit gaat over allerlei onderwerpen, zoals de arbeidsovereenkomst of het contract, de opzegtermijn, arbeidsongeschiktheid, pensioenrechten en de regels die gelden bij het beëindigen van een arbeidsovereenkomst. Er zijn dus veel situaties waarin het arbeidsrecht om de hoek komt kijken.

Het is onmogelijk om alle onderwerpen verbonden aan het arbeidsrecht in één keer uit te leggen. Heeft u vragen gerelateerd aan de relatie tussen u en de werknemer(s)? Neem contact op met een ervaren arbeidsrecht advocaat om advies in te winnen over uw specifieke vraag. We vertellen u in dit artikel meer over de meest voorkomende situaties en vragen.


De wet op minimumloon en de minimumvakantiebijslag

Een van de meest bekende onderdelen van het arbeidsrecht is de wet op het minimumloon en de minimumvakantiebijslag. Dit zijn regels waar iedere werkgever zich aan moet houden. Het minimumloon moet altijd uitbetaald worden aan werknemers tussen de 22 jaar en de AOW-leeftijd. Daarnaast kan een collectieve arbeidsovereenkomst gelden, ofwel de CAO.

Dit zijn afspraken gemaakt tussen werkgevers- en werknemersorganisaties voor grote groepen werknemers in dezelfde branche. In een CAO worden afspraken over arbeidsvoorwaarden vastgelegd. Deze mogen natuurlijk nooit in strijd zijn met de wet. Zodra er sprake is van een CAO moet de werkgever zich houden aan deze afspraken.


De relatie tussen arbeidsrecht en sociaal recht: bescherming van werknemers

Het arbeidsrecht zegt veel over de arbeidsomstandigheden en voorwaarden om de werknemers te beschermen. Deze vallen onder het sociaal recht. Zo is er wetgeving voor arbeidstijden met regels omtrent hoe lang werknemers achter elkaar moeten werken en op hoeveel pauze zij recht hebben. Ook is er de arbeidsomstandighedenwet, bij veel werkgevers bekend als de Arbowet. Dit houdt in dat bedrijven een veilige en gezonde werkomgeving moeten bieden aan hun werknemers en hen moeten beschermen tegen mogelijke ongevallen.

Daarnaast is er wetgeving over de combinatie van arbeid en zorg, wat beschrijft welke typen verlof een werknemer mag opnemen en hoelang het verlof duurt, bijvoorbeeld bij een zwangerschap of het verlies van een naaste. Belangrijk is dat deze regels niet alleen voor vaste medewerkers gelden, maar ook voor flexibele of tijdelijke krachten, zoals stagiairs en uitzendkrachten.


Beëindiging van de arbeidsovereenkomst

Het arbeidsrecht is vooral belangrijk bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Het ontslagrecht is een onderdeel van het arbeidsrecht. Er zijn verschillende ontslagprocedures. De procedure hangt onder andere af van het contract: is dit een vast contract of contract voor bepaalde tijd? In beide gevallen moet het ontslag altijd schriftelijk worden medegedeeld en moet de opzegtermijn in acht worden genomen. Daarnaast zijn er bij een vast contract vaak afspraken gemaakt over een ontslagvergoeding.

Afhankelijk van de reden voor het ontslag kunnen er verschillende procedures zijn om een arbeidsovereenkomst te beëindigen. Bij ontslag met wederzijds goedvinden wordt vaak geen aanspraak gemaakt op een advocaat arbeidsrecht. In dit geval zijn werknemer en werkgever het beide eens over het ontslag en is alleen een beëindigingsovereenkomst voldoende om het contract te beëindigen.

De situatie wordt complexer wanneer er geen sprake is van wederzijds goedvinden. Moet u als werkgever meerdere werknemers ontslaan vanwege bedrijfseconomische redenen? Is een werknemer arbeidsongeschikt geworden? Of functioneer de werknemer niet goed in zijn of haar functie? Dan is misschien sprake van een ontslagprocedure via het UWV, via de kantonrechter of zelfs op staande voet.

Vaak krijgt de werknemer bij deze vormen van ontslag ook vrijstelling van werkzaamheden. Op onze pagina over het ontslagrecht vertellen wij u er alles over. Heeft u vragen over uw specifieke situatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.


De inzet van flexibele arbeidskrachten

De laatste jaren is het een trend om een flexibele schil aan werknemers op te bouwen. Hierop kan aanspraak gemaakt worden in tijden van drukte, maar een werkgever kan er ook voor kiezen hen niet in te zetten als de economische omstandigheden wat minder zijn. Hoewel dit gunstig is voor werkgevers, heeft de overheid nieuwe wetten in het leven geroepen om flexibele arbeid minder aantrekkelijk te maken.

De bedoeling is om de werkgever te stimuleren om juist arbeidscontracten voor onbepaalde tijd aan te bieden. Een voorbeeld hiervan is dat tijdelijke contracten na twee jaar automatisch overgaan in vaste contracten. De regels omtrent de inzet van flexibele arbeidskrachten zijn steeds strikter en complexer geworden. Het is waardevol om bij vragen hierover een ervaren arbeidsrecht advocaat in te zetten. Bij Solutions Advocaten adviseren we u graag over de (on)mogelijkheid om flexibele arbeidsrelaties aan te gaan.


Andere onderwerpen binnen het arbeidsrecht

De arbeidsrechtadvocaten van Solutions Advocaten staan zowel werknemers als werkgevers bij, en hebben dus een breed spectrum aan ervaring. Naast ontslag en flexibele arbeidsrelaties kunnen wij u ook ondersteunen met onderwerpen zoals:

  • Reorganisaties en herstructurering
  • In- en outsourcing
  • Medezeggenschapsrecht
  • Management- en freelanceovereenkomsten
  • Wijzigingen van arbeidsvoorwaarden
  • Non-concurrentie- en relatiebedingen
  • Statutair directeur
  • Privacy
  • Pensioenrecht

Heeft u als ondernemer en werkgever vragen gerelateerd aan het arbeidsrecht? We bekijken uw specifieke situatie en vraag en zetten de juiste expert in om u te helpen. Bent u benieuwd wat het kost, een advocaat arbeidsrecht? Wij kunnen u ook alles vertellen over de kosten voor een advocaat arbeidsrecht. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie. Bekijk ook eens onze Advocaatscore.


Neem contact met ons op via onderstaande gegevens, of gebruik het contactformulier

U kunt een afspraak maken voor een adviesgesprek. Indien gewenst kan dit via videobellen.

Solutions Advocaten

Oude Kerkweg 9
1251 NX LAREN
Telefoon: 035 2003480
Fax: 035 2003489
email: info@solutionsadvocaten.nl


Melike Pinarci Cinar

Advocaat-partner

Specialisatie: Arbeidsrecht

T: 035 2003480
E: mcinar@solutionsadvocaten.nl

Bezoek de Linkedin pagina van Melike