Koop en verkoop van vastgoed

Solutions Advocaten kan u advies en rechtsbijstand geven in geschillen met betrekking tot koop en verkoop van vastgoed.

Zo heeft een particuliere koper wettelijk een bedenktijd na tekenen van de koopovereenkomst en wordt vaak een financieringsvoorbehoud opgenomen waardoor de koper de koopovereenkomst kan ontbinden indien hij zijn financiering niet rond krijgt. Ook bij vragen over wat u moet doen als een koper niet afneemt op de afgesproken leveringsdatum kunt u bij ons terecht.

Na de levering van het onroerend goed kunnen ook problemen ontstaan, zoals verborgen gebreken. Voor een verkoper is het belangrijk te weten welke informatie je moet meedelen aan de koper om te voorkomen dat een koper zich later beroept op non conformiteit.

Bij het beoordelen van een (concept)koopovereenkomst toetsen wij of er lasten, beslagen, hypotheken of erfdienstbaarheden rusten op de onroerende zaak. Ook kunnen wij het bestemmingsplan en plaatselijke regelgeving voor u nakijken, zodat u niet achteraf voor vervelende verrassingen komt te staan.

Het is van belang op tijd advies in te winnen zodat u juiste stappen kunt zetten. Solutions Advocaten kan u begeleiden en adviseren in het koop- en verkoopproces van onroerend goed. Mochten het nodig zijn, dan staan wij u bij in een procedure.

Gelet op de specifieke ervaring en kennis van onze advocaten op dit gebied kunt u dergelijke zaken bij uitstek aan ons toevertrouwen. Bekijk onze Advocaatscore voor recente ervaringen van onze cliënten.


Neem contact met ons op via onderstaande gegevens, of gebruik het contactformulier

U kunt een afspraak maken voor een adviesgesprek. Indien gewenst kan dit via videobellen.

Solutions Advocaten

Oude Kerkweg 9
1251 NX LAREN
Telefoon: 035 2003480
Fax: 035 2003489
email: info@solutionsadvocaten.nl