Ontslagrecht: procedures, rechten en ondersteuning

Solutions Advocaten is gespecialiseerd in arbeidsrecht, hier valt ook het ontslagrecht onder. Op deze pagina ontvangt u meer informatie over de verschillende procedures bij ontslagrecht en wanneer het verstandig is om bij een ontslag een advocaat in te schakelen.

Wat houdt ontslagrecht in?

Het ontslagrecht gaat over het totaal aan regels en rechtspraak over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Het gaat daarbij om de rechten bij ontslag, maar ook om de plichten van zowel de werknemers als de werkgevers bij uitdiensttreding. Het kan gaan om de werkgever die de werknemer ontslaat, maar ook om de werknemer die zelf ontslag neemt. In dit artikel bespreken we procedures bij het ontslaan van een werknemer. Er kunnen verschillende redenen zijn om iemand te ontslaan. Een aantal voorbeelden:

 • Er zijn bedrijfseconomische redenen, waardoor een bedrijf het aantal werknemers moet reduceren.
 • Een werknemer functioneert niet goed in de functie waarvoor hij of zij is aangenomen.
 • Er is sprake van een verstoorde arbeidsrelatie, ofwel een slechte verhouding tussen een werknemer en zijn of haar collega’s.
 • Er is sprake van een vertrouwensbreuk, bijvoorbeeld omdat een werknemer gedrag vertoont dat niet in lijn is met de normen en waarden van de organisatie. Denk hierbij aan diefstal, alcohol gebruik en vaak te laat komen.

Afhankelijk van de redenen voor het ontslag zal ook de ontslagprocedure verschillen. Ook maakt het in sommige gevallen uit of er sprake is van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd. We bespreken verschillende situaties.

Ontslag met wederzijds goedvinden

In dit geval is er sprake van ontslag waarbij de werkgever en de werknemer het met elkaar eens zijn. Een beëindigingsovereenkomst, door beiden ondertekend, is voldoende om het ontslag officieel te maken. Hierin staan de voorwaarden waar de werkgever en de werknemer het samen over eens zijn geworden, zoals de datum van uitdiensttreding en een eventuele ontslagvergoeding. In het ontslagrecht wordt verder weinig gezegd over ontslag met wederzijds goedvinden. Een ondertekende beëindigingsovereenkomst is de enige voorwaarde en dit geldt voor zowel arbeidsovereenkomsten met bepaalde als met onbepaalde tijd.

Ontslagprocedure via de kantonrechter

Er kan sprake zijn van ontbinding of opzegging van de arbeidsovereenkomst waarbij de werknemer het niet eens is met de werkgever. In dat geval verloopt de ontslagprocedure via de kantonrechter. De uitspraak van de kantonrechter is bindend. Voor zowel de werknemer als werkgever geldt dat zij niet in hoger beroep kunnen gaan als ze het niet eens zijn met de uitspraak.

De procedure verloopt als volgt:

 • De werkgever vraagt het ontslag aan bij de kantonrechter. De werknemer ontvangt een kopie van deze aanvraag.
 • De werknemer krijgt de kans zich tegen het ontslag te verwerken, dit verweer wordt ingediend bij de kantonrechter.
 • Hierna wordt de zittingsdatum bepaald. Tijdens de zitting krijgen de werkgever en de werknemer de kans om hun standpunten toe te lichten.
 • De kantonrechter doet aan het einde van de zitting uitspraak. Indien de rechter het eens is met de redenen voor ontslag wordt de arbeidsovereenkomst beëindigd. Indien de rechter het niet eens is met de redenen voor ontslag blijft de werknemer in dienst.

Voor een werknemer is het belangrijk een goed verweer in te dienen wanneer hij of zij het niet eens is met de redenen voor het ontslag. Daarnaast is het raadzaam ondersteuning te hebben tijdens de zitting. Een advocaat ontslagrecht die de regels goed kent, kan u bijstaan tijdens de procedure.

Ontslagprocedure via het UWV

In dit geval is er sprake van ontslag door de werkgever vanwege gegronde omstandigheden. De werkgever moet bijvoorbeeld mensen ontslaan om het bedrijf financieel draaiend te houden. Of een werknemer is langere periode arbeidsongeschiktheid zonder zicht op herstel. Het ontslag verloopt dan via het UWV. De procedure verloopt als volgt:

 • De werkgever vraagt het ontslag aan bij het UWV.
 • De werknemer ontvangt het ontslagverzoek. Indien de werknemer het niet eens is met het ontslag, heeft hij of zij 14 dagen om dit aan te geven.
 • Het UWV bepaalt of de het ontslag gerechtvaardigd is of niet. Indien het UWV bepaalt dat de redenen gegrond zijn, treedt de werknemer uit dienst. Indien het UWV niet akkoord gaat met het ontslag, blijft de werknemer in dienst.

Bent u het als werknemer niet eens met het ontslag? Ook dan is het belangrijk een advocaat in te schakelen die de regels kent. De advocaat ontslagrecht kan samen met de werknemer een regeling proberen te treffen met de werkgever.

Ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet is alleen mogelijk als sprake is van een dringende reden. Denk hierbij onder andere aan grensoverschrijdend gedrag, geweld op de werkvloer of fraude. De werkgever beëindigt de arbeidsovereenkomst per direct. De werknemer mag in principe van de één op de andere dag niet meer op het werk verschijnen.

Ontslag op staande voet is aan strenge regels gebonden binnen het ontslagrecht. Het ontslag mag mondeling gebeuren, maar de reden die wordt aangevoerd moet direct daarna schriftelijk worden medegedeeld aan de werknemer. Bovendien beoordeelt een rechter of de reden inderdaad gegrond is. Als de rechter oordeelt dat de reden niet zwaar genoeg weegt, dan is er geen sprake van een beëindigde arbeidsovereenkomst.

Wanneer u als werknemer op staande voet wordt ontslagen en u vindt dit onterecht, dan is het belangrijk om meteen actie te ondernemen. Met een aangetekende brief kunt u de werkgever laten weten dat u het niet eens bent met de reden voor het ontslag en dat u nog steeds werkzaamheden wil uitvoeren. Wanneer de werkgever het ontslag niet intrekt, mag de werknemer een loonvorderingsprocedure opstarten. Indien u zich in deze situatie bevindt, is het belangrijk dat u een advocaat ontslagrecht inschakelt. Deze kan u helpen met de aangetekende brief en andere procedures.

Wat zijn mijn rechten als werknemer?

Een werkgever mag een werknemer nooit zomaar ontslaan, ook niet bij een contract voor bepaalde tijd. Het is belangrijk dat u als werknemer uw rechten bij ontslag kent. Voorbeelden hiervan zijn de wettelijke opzeggingstermijn, afhankelijk van hoe lang u bij het bedrijf in dienst bent, of de transitievergoeding waar u recht op heeft als uw dienstverband twee jaar of langer heeft geduurd. Een transitievergoeding wil zeggen dat u een periode doorbetaald krijgt zonder werk uit te voeren. Hierdoor heeft u de tijd om een nieuwe baan te vinden. Meer over de transitievergoeding leest u in dit artikel.

In de meeste gevallen gaan werkgever en werknemer op goede voet uit elkaar. Toch kan het gebeuren dat er een conflict ontstaat en dat u het niet eens bent met de redenen voor ontslag. Zeker bij ontslag zonder wederzijds goedvinden, is het belangrijk dat u zich laat bijstaan door een advocaat in het ontslagrecht. Bij Solutions Advocaten hebben we jarenlange ervaring in alle aspecten van het arbeidsrecht, en ook het ontslagrecht. We helpen u graag tijdens de verschillende procedures waar u mee te maken kunt krijgen. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.

Neem contact met ons op via onderstaande gegevens, of gebruik het contactformulier

U kunt een afspraak maken voor een adviesgesprek. Indien gewenst kan dit via videobellen.

Solutions Advocaten

Oude Kerkweg 9
1251 NX LAREN
Telefoon: 035 2003480
Fax: 035 2003489
email: info@solutionsadvocaten.nl

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Melike Pinarci Cinar

Advocaat-partner

Specialisatie: Arbeidsrecht

T: 035 2003480
E: mcinar@solutionsadvocaten.nl

Bezoek de Linkedin pagina van Melike

Marleen Maas

Jurist

Specialisatie: Arbeidsrecht

T: 035 2003480
E: mmaas@solutionsadvocaten.nl