Incasso advocaat

Bij Solutions Advocaten zijn we, naast arbeidsrecht, ook gespecialiseerd in het huurrecht. Helaas komt het bij huur van zowel particuliere woningen als bedrijfspanden nogal eens voor dat de huur niet betaald wordt. Een incasso advocaat inschakelen is dan een goed idee. Onze incasso advocaten kunnen we u helpen met het innen van huurschulden. Wat een incasso advocaat precies doet en hoe wij kunnen helpen bij een huurschuld innen, leest u op deze pagina.


De inzet van een incasso advocaat

Een incasso advocaat kan voor u betalingsregelingen treffen en aanmaningen versturen. Een advocaat kan ook voor u procederen tegen een wanbetaler of debiteur en beslag laten leggen op de goederen en het vermogen van de wanbetaler. Bij een procedure moet de wanbetaler voorkomen in de rechtbank. Bovendien is een advocaat bevoegd om een faillissement aan te vragen voor een bedrijf en mag hij of zij vorderingen behandelen van meer dan €25.000, in tegenstelling tot een incassobureau of deurwaarder.

Vanwege de extra bevoegdheden worden incasso advocaten vaak ingezet bij zakelijke procedures en bij internationale vorderingen. Toch heeft de inzet van een advocaat ook bij particuliere gevallen voordelen. Als gedupeerde partij heeft u gedurende het vorderingsproces één aanspreekpunt dat u door het gehele traject meeneemt.


Procedure van het inschakelen van een incasso advocaat

Een incassoprocedure start altijd met een bespreking tussen u en de advocaat. Hierin wordt het traject met de bijbehorende kosten besproken. Daarna zal de debiteur eerst worden aangeschreven met het verzoek het openstaande bedrag te betalen. Dit noemen we een aanmaning. Indien betaling uitblijft, volgt nóg een aanmaning en wordt gewezen op mogelijke gevolgen voor de wanbetaler. Hieronder valt onder andere het doorrekenen van de incassokosten en eventuele rente over het openstaande bedrag.

Het proces eindigt wanneer de debiteur heeft betaald. Het kan voorkomen dat de debiteur wel wil betalen, maar hij of zij dit niet kan door financiële omstandigheden. Een incasso advocaat kan helpen bij het treffen van een betalingsregeling. De debiteur krijgt meer tijd om het verschuldigde bedrag te betalen of mag het bedrag in delen terugbetalen.

Wanneer ook de betalingsregeling niet leidt tot betaling, volgen zwaardere maatregelen. Een incasso advocaat mag procederen tegen de wanbetaler en nadat het vonnis toegewezen is, beslag laten leggen op goederen van de debiteur en zijn vermogen.

Het starten van een procedure is altijd de laatste stap in het proces. Het dagvaarden van een wanbetaler gebeurt alleen in overleg én met uw toestemming. In de praktijk worden verreweg de meeste betalingsproblemen opgelost in de fase voor het procederen en komt er geen rechter aan te pas.

Het kan natuurlijk dat u zich zorgen maakt over het vorderen van een schuld, bijvoorbeeld omdat het niet de eerste keer is dat een betaling uitblijft. Of u geeft de voorkeur aan een vast aanspreekpunt om u het hele traject te ondersteunen, zonder overdracht naar een andere partij. In deze gevallen kunt u een incasso advocaat inschakelen.


Kosten incasso advocaat

De incasso advocaten van Solutions Advocaten rekenen een uurtarief, dan wel een vaste prijs als de zaak zich daarvoor leent. Van de debiteur worden incasso kosten, ook wel buitengerechtelijke kosten genoemd, gevorderd. Daarnaast kunnen er – afhankelijk van de lengte van het vorderingsproces – ook andere kosten bijkomen zoals het griffierecht dat aan de rechtbank betaald moet worden.

Als u de zaak wint moet de debiteur in principe de buitengerechtelijke kosten, de griffiekosten, de wettelijke (handels) rente en de proceskosten aan u terugbetalen. Het te vergoeden bedrag hangt af van de lengte van het proces. Onze advocaten kunnen u helpen schatten hoelang het proces duurt en hoeveel u vergoed kunt krijgen. Ook kunnen zij u bijvoorbeeld informeren over de eventuele verjaringstermijn van schulden.


Solutions Advocaten helpt u graag verder

Door onze jarenlange ervaring in huurrecht hebben wij brede kennis opgebouwd van onder andere huurachterstanden, het beëindigen van huurcontracten en eventuele ontruiming. Ook bij het innen van huurschulden begeleiden wij u graag.

Wilt u advies over het vorderen van een huurschuld? Ook als u informatie wilt over de wettelijke regels rondom een incasso of de wettelijke incassokosten, helpen wij u graag. In een adviesgesprek informeren wij u en denken wij graag met u mee. Neem contact met ons op!

Solutions Advocaten

Oude Kerkweg 9
1251 NX LAREN
Telefoon: 035 2003480
Fax: 035 2003489
email: info@solutionsadvocaten.nl


Mirjam Koppe

Advocaat-partner

Specialisatie: Huurrecht

T: 035 2003480
E: mkoppe@solutionsadvocaten.nl