Gratis intakegesprek: 035 2003480

Wetsvoorstel betaalbare huur

Wetsvoorstel betaalbare huur

Er is de laatste tijd veel veranderd in het huurrecht

en er komen nog meer maatregelen aan. In deze blog leg ik u de stand van zaken uit met betrekking tot het wetsvoorstel betaalbare huur.

De regering heeft onlangs de internet consultatie gesloten van het wetsvoorstel betaalbare huur.

De belangrijkste onderdelen van het wetsvoorstel zijn:

  • Er komen woningen in verschillende segmenten: Laagsegment tot 141 punten op grond van het Woning Waarderingsstelsel (WWS), middensegment van 141 – 186 punten WWS en het huidige geliberaliseerde stelsel dat het hoogsegment zal worden: woningen met 186 of meer punten.
  • Het wordt verboden woonruimte te verhuren met een huurprijs die hoger is dan het Woning Waarderingsstelsel (WWS). De WWS wordt dus van dwingend recht. Het verbod zal niet gelden voor woningen met meer dan 186 WWS punten. In het hoogsegment mogen partijen net als nu zelf de aanvangshuurprijs bepalen.
  • Handhaving van de dwingendrechtelijke bepalingen van het WWS puntenstelsel loopt bestuursrechtelijk via de gemeenten. Als je meer huur vraagt dan volgens het WWS puntenstelsel toegestaan dan ben je geen goed verhuurder in de zin van de Wet goed verhuurderschap en kan de gemeente bestuursrechtelijke sancties opleggen.
  • Wat betreft huurcontracten inzake zelfstandige woningen die qua WWS puntentelling onder de liberalisatiegrens (1 januari 2023 €808,06) zouden moeten vallen, maar die feitelijk zijn geliberaliseerd omdat huurder en verhuurder een hogere huurprijs zijn overeengekomen en de huurder niet binnen 6 maanden na aanvang van de huurovereenkomst naar de Huurcommissie is gestapt om de huurprijs naar beneden aan te passen gaat een overgangstermijn van één jaar gelden waarna ook voor deze huurcontracten de maximale huur van het WWS dwingendrechtelijk gaat gelden.
  • De huurder kan dus altijd, ook na 6 maanden, de huurprijs laten corrigeren door de Huurcommissie als het puntenaantal van de woning onder de 186 punten ligt. De aanvangshuurprijs is leidend voor wat betreft de vraag of een woning geliberaliseerd is of niet.
  • Als een huurder met een bestaande huurovereenkomst de huurprijs na de overgangstermijn laat corrigeren door de Huurcommissie, dan geldt de nieuwe redelijke huurprijs niet met terugwerkende kracht zoals wel het geval is als de huurder binnen 6 maanden na aanvang van de huurovereenkomst naar de Huurcommissie stapt.
  • Het maximale huurverhogingenpercentage voor huurovereenkomsten met minder 141 punten wordt gemaximeerd op de CAO-loonontwikkeling of de consumentenprijsindex (CPI) en wel de laagste van die twee.
  • Het maximale huurverhogingenpercentage voor huurovereenkomsten in het middensegment tussen 141 – 186 punten wordt gemaximeerd op de CAO-loonontwikkeling of de consumentenprijsindex (CPI) en wel de laagste van die twee + 0,5 procentpunt opslag.
  • Het maximale huurverhogingenpercentage voor huurovereenkomsten met 186 punten of meer (geliberaliseerde huurprijzen) wordt de huurverhoging gemaximeerd op de CAO-loonontwikkeling of de consumentenprijsindex (CPI) en wel de laagste van die twee + 1%.

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact met met opnemen met Mirjam Koppe:

E: mkoppe@solutionsadvocaten.nl

T: 0352003480

Terug naar overzicht

Geplaatst op 29 maart 2023