Blogs

Vaststellingsovereenkomst

Wat is een vaststellingsovereenkomst? En wat zijn de voordelen hiervan voor de werknemer? Een vaststellingsovereenkomst, ook wel bekend als een beëindigingsovereenkomst, is een schriftelijke overeenkomst tussen een werkgever en werknemer om de voorwaarden van beëindiging van de arbeidsovereenkomst vast te leggen. Een vaststellingsovereenkomst betekent dat de werknemer en werkgever...

Hoge huurindexering bedrijfsruimte

Wat doen tegen hoge huurindexering bedrijfsruimte Per 1 februari 2023 geldt een indexering van 14%. Deze stijging van de inflatie wordt vooral veroorzaakt door de enorme stijgingen van de energie- en voedselprijzen. Bijna alle huurovereenkomsten voor bedrijfsruimte (en ook artikel 7: 230a BW kantoorruimte) zijn opgesteld volgens het model...

Huurachterstand huurder / Ontbinding en ontruiming huurder woonruimte

Als u een woning heeft verhuurd aan een huurder en de huurder heeft 3 maanden of meer de huur niet betaald, dan is dat in principe genoeg grond om de huurovereenkomst te ontbinden. Als een huurder niet vrijwillig vertrekken wil, dan moet u naar de rechter om een kort...

Leegstandbeheer: zo voorkomt u huurbescherming van tijdelijke bewoner

Wilt u uw leegstaande vastgoed tijdelijk laten bewonen?  Dan kunt u met de bewoner een gebruiksovereenkomst (of anti-kraak of bruikleenovereenkomst) sluiten. Deze overeenkomst zegt u op wanneer u uw pand weer nodig heeft. Belangrijk is dan wel dat u met de bewoner niet onbedoeld tóch een huurcontract sluit. Gebeurt...

Heeft uw huurder recht op huurkorting wegens corona? – februari 2022

Heeft uw huurder recht op een huurkorting vanwege de coronamaatregelen? Volgens de Hoge Raad valt de pandemie niet onder het normale ondernemersrisico. Onder bepaalde voorwaarden hebben commerciële huurders daarom recht op huurverlaging. Uitgangspunt is daarbij een gelijke verdeling van de pijn. Hoe zit dat? Huurkorting door corona? De vraag...

Huurkorting Corona – juli 2021

Heeft jouw huurder recht op huurkorting wegens corona? De coronamaatregelen hebben veel ondernemers hard getroffen. Geldt dat ook voor uw huurder? Grote kans dat hij dan bij u aanklopt / aangeklopt heeft voor een huurkorting. Over de vraag of, en wanneer, commerciële huurders recht hebben op een huurverlaging zijn...

Verhuren van koopwoningen met hypotheek

Bijna alle hypotheekovereenkomsten hebben een beding opgenomen waarin staat dat de eigenaar van het huis de woning niet mag verhuren zonder schriftelijke toestemming van de bank. Zo’n beding heet een huurbeding. Het gebeurt nogal eens, dat huiseigenaren zonder dat de bank het weet toch hun huis verhuren. De bank...