Wet vaste huurcontracten

Op 16 mei 2023 heeft de Tweede Kamer de Wet vaste huurcontracten aangenomen.

Door middel van deze wet wordt de mogelijkheid die sinds 1 juli 2016 bestond om op grond van de Wet doorstroming huurmarkt een zelfstandige woning maximaal 2 jaar en een onzelfstandige woning maximaal 5 jaar tijdelijk te verhuren op grond van artikel 7: 271 lid 1 BW afgeschaft. Dit geldt zowel voor zelfstandige als voor onzelfstandige woonruimte.

De wet moet nog wel aangenomen worden door de Eerste Kamer die dan zal bepalen wanneer de wet ingaat.

Bestaande tijdelijke huurovereenkomsten blijven nog wel geldig maar zullen langzaam uitsterven.

Is tijdelijk verhuur van de woning nog mogelijk?

In een paar uitzonderingsgevallen kan een verhuurder wél een tijdelijke huurovereenkomst aangaan met hun huurder:

  • de verhuurder of voorgaande huurder gaat de woning na de tijdelijke verhuur opnieuw bewonen (tussenhuur of diplomatenclausule).
  • er is sprake van verhuur aan specifieke doelgroepen, zoals studenten huurders die in verband met renovatie en sloop hun woonruimte tijdelijk moeten verlaten, of huurders afkomstig uit de maatschappelijke opvang
  • de verhuur is in aard van korte duur, zoals bij verhuur van vakantiewoningen
  • de verhuur voorkomt of vermindert leegstand volgens de Leegstandswet
  • verhuurders die hun huis uiteindelijk aan een familielid in de 1e lijn (ouders of kinderen) willen verkopen. Dit moeten ze dan wel van tevoren opnemen in het huurcontract.
  • mensen met een koophuis gaan samenwonen en verhuren één koopwoning (dit mag maar één keer).

Voor meer informatie neem contact op met Mirjam Koppe

mkoppe@solutionsadvocaten.nl


Geplaatst op 24 mei 2023