Gratis intakegesprek: 035 2003480

Oneerlijke bedingen – aanpassen algemene voorwaarden

Oneerlijke bedingen – aanpassen algemene voorwaarden

De Europese Richtlijn Oneerlijke Bedingen (Richtlijn 93/13/EEG) gaat over oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten. Deze richtlijn beschermt consumenten tegen oneerlijke bedingen die niet afzonderlijk zijn uitonderhandeld, zoals algemene voorwaarden.

Een beding is oneerlijk als het in strijd is met de goede trouw en het evenwicht tussen de uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen ten nadele van de consument aanzienlijk verstoort. Dit kan bijvoorbeeld gaan over huurprijsbedingen, schadevergoedingsbedingen, boetebedingen, bedingen omtrent buitengerechtelijke kosten, etc.

De afgelopen maanden heeft met name de rechtbank Amsterdam meerdere huurprijsverhogingsbedingen en bedingen inzake buitengerechtelijke kosten en boetes buiten beschouwing verklaard omdat deze als onredelijk werden beschouwd in het licht van de Richtlijn.

De verhuurder kan in dat geval op grond van Europese rechtspraak niet terugvallen op grond van wat hem – los van de bedingen in de algemene voorwaarden – toe zou komen op grond van de nationale wet. Ook niet als een verhuurder het oneerlijke beding niet toepast / zich er niet op beroept.

Deze lijn in de (Europese) jurisprudentie leidt tot nogal wat onrust bij verhuurders van woonruimte, nu het afhankelijk van hoe bijvoorbeeld een huurprijsverhogingsbeding is opgesteld, tot gevolg kan hebben dat een huurprijsverhogingsbeding (zoals een jaarlijks indexeringsbeding) eventueel met terugwerkende kracht ongeldig zou zijn.

Op 26 september 2023 heeft de rechtbank Amsterdam echter een uitspraak gedaan (ECLI:NL:RBAMS:2023:5949) waarin de rechter oordeelde, dat een huurder op grond van goed huurderschap verplicht is een aanbod van een verhuurder te aanvaarden waarbij het oneerlijke beding vervangen wordt door een eerlijk beding.

Om te voorkomen dat u eventueel geconfronteerd wordt met huurders die (met terugwerkende kracht) huurverhogingen terugdraaien en huurverhogingen opeisen, kunt u uw algemene voorwaarden en andere niet uitonderhandelde bedingen in uw huurovereenkomst laten toetsen door een advocaat.

Indien nodig kan aan uw huurder een vervangend beding voorgelegd worden zodat u geen risico’s loopt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mr. M.R. Koppe mkoppe@solutionsadvocaten.nl

Terug naar overzicht

Geplaatst op 10 oktober 2023