Gratis intakegesprek: 035 2003480

Hoge huurindexering bedrijfsruimte

Hoge huurindexering bedrijfsruimte

Wat doen tegen hoge huurindexering bedrijfsruimte

Per 1 februari 2023 geldt een indexering van 14%. Deze stijging van de inflatie wordt vooral veroorzaakt door de enorme stijgingen van de energie- en voedselprijzen.

Bijna alle huurovereenkomsten voor bedrijfsruimte (en ook artikel 7: 230a BW kantoorruimte) zijn opgesteld volgens het model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ). Deze modellen bevatten een Consumenten Prijs Index (CPI).

In de berekening van het indexeringspercentage zijn de hogere energieprijzen meegewogen. Een huurder van bedrijfsruimte betaalt dus de enorm gestegen energieprijzen zowel via de indexering als op basis van zijn gebruik.
Als het CPI gecorrigeerd zou worden voor de prijsverhogingen op energie en voedsel, dan zou de zogenaamde ‘kerninflatie’ overblijven. Dit percentage ligt nog steeds hoog, maar veel lager dan het huidige indexeringspercentage.

Wat zijn de juridische mogelijkheden voor een huurder bedrijfsruimte?

Onvoorziene omstandigheden

Tijdens de Coronacrisis heeft de Hoge Raad geoordeeld, dat huurders van bedrijfsruimte zich konden beroepen op “onvoorziene omstandigheden” (artikel 6: 258 BW). Daarom kregen huurders korting op de huur toegewezen.

Mogelijk kan een huurder zich beroepen op onvoorziene omstandigheden als de huurovereenkomst aangegaan is voordat de oorlog in de Oekraïne begon op 21 februari 2022. De extreme stijging van de energie en voedselprijzen waren immers niet voorzien door partijen.
Hiertegen kan echter ingebracht worden, dat tussen partijen contractsvrijheid geldt en dat de rechter een hoge drempel over moet wil hij daar in treden. Juist door het opnemen van een CPI clausule hebben partijen blijkbaar zelf voor ogen gehad op welke manier de huurprijs gecorrigeerd zou worden voor inflatie. Bovendien kon bedrijfsruimte tijdens de Coronacrisis veelal helemaal niet geëxploiteerd worden en dat is nu niet het geval.

Redelijkheid en billijkheid

Waar een huurder ook een beroep op zou kunnen doen (en wellicht met meer succes) is de redelijkheid en billijkheid. De huurder betaalt immers dubbel voor de huidige hoge energieprijzen: via de indexering en direct door eigen feitelijk verbruik.

Ook kan een huurder stellen, dat huurprijs door deze extreem hoge energie en voedselprijzen die hij dubbel betaalt, blijvend verhoogd wordt. In bestaande ROZ modellen is namelijk geen deflatiebeding opgenomen.

Een verhuurder zou echter daartegenin kunnen brengen, dat een huurder die hogere prijs ook weer zou kunnen doorleggen naar zijn eigen klanten. Ook geldt dat een rechter niet te snel op grond van redelijkheid en billijkheid ingrijpt in een overeenkomst tussen partijen.

Omdat een procedure tijdrovend en kostbaar is, zonder dat de uitkomst vaststaat, is het in de meeste gevallen het beste om te overleggen met de verhuurder. Verhuurders willen geen leegstand, huurachterstanden, failliete huurders, huurders willen ook vaak continuïteit maar tegen een betaalbare huurprijs.

Mocht u advies en rechtsbijstand willen vanwege de hoge indexering, neem dan contact op met Mirjam Koppe.
E: mkoppe@solutionsadvocaten.nl
T: 035 2003480

Terug naar overzicht

Geplaatst op 22 februari 2023