Solutions Advocaten
Solutions Advocaten
BlogUitgelichtVacatures
08-05-2024

Huurprijsverhogingen woonruimte: maximale huurprijsverhoging vrije sector en verjaringstermijn korter

Op 1 mei 2021 werd de Wet maximering huurprijsverhogingen voor geliberaliseerde huurovereenkomsten van kracht. Deze wet stelde onder andere een maximale jaarlijkse huurprijsverhoging vast voor een aanvankelijke periode van drie…
18-04-2024

Servicekosten en kosten voor gas, water en elektriciteit

Huurders van woningen betalen in de regel een kale huurprijs en een voorschot voor servicekosten en/of de kosten voor het verbruik van gas, water en elektriciteit. Er is vaak veel…
10-10-2023

Oneerlijke bedingen – aanpassen algemene voorwaarden

De Europese Richtlijn Oneerlijke Bedingen (Richtlijn 93/13/EEG) gaat over oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten. Deze richtlijn beschermt consumenten tegen oneerlijke bedingen die niet afzonderlijk zijn uitonderhandeld, zoals algemene voorwaarden. Een beding…
25-09-2023

Renovatie en de verhuiskostenvergoeding van woonruimte

Vorig jaar heeft de Minister De Jonge verduurzamingsplannen aangekondigd. In die plannen is opgenomen dat verhuurders (woningcorporaties en particuliere verhuurders) vanaf 2030 geen woningen meer mogen verhuren met energielabel E,…
08-05-2023

Wet goed verhuurderschap

Op 1 juli 2023 treedt de Wet goed verhuurderschap in werking. Deze wet richt zich op het tegengaan van ongewenste verhuurpraktijken en het beter beschermen van huurders. De Wet...
08-05-2023

Schriftelijke informatie die verhuurder aan huurder moet geven vanaf 1 juli 2023

Uit de nieuwe Wet goed verhuurderschap die op 1 juli 2023 in werking treedt, blijkt dat de verhuurder aan de huurder schriftelijk informatie moet verstrekken over zijn rechten ten...
18-03-2023

VSO laten controleren?

Wat is een vaststellingsovereenkomst? Een vaststellingsovereenkomst, ook wel bekend als een beëindigingsovereenkomst, is een schriftelijke overeenkomst tussen een werkgever en werknemer om de voorwaarden van beëindiging van de arbeidsovereenkomst vast…