Solutions Advocaten
Solutions Advocaten

Arbeidsrecht advocaat Hilversum

Als arbeidsrecht advocaat nabij Hilversum staan wij zowel werkgevers als werknemers bij als het gaat om flexibele contracten, ontslag en diverse andere arbeidsgerelateerde onderwerpen, zoals reorganisaties, herstructurering van een organisatie, in- en outsourcing, medezeggenschapsrecht en management- en freelance-overeenkomsten.


Daar het arbeidsrecht een breed spectrum aan onderwerpen omvat, kunt u ons ook inschakelen bij het wijzigen van arbeidsvoorwaarden, bij non-concurrentie- en relatiebedingen, statutair directeur, privacy en pensioenrecht. Onder arbeidsrecht vallen in principe alle onderwerpen die te maken hebben met de verhouding tussen werkgever en werknemer. Eveneens vallen vaststellingsovereenkomsten, beëindigingsovereenkomsten en de transitievergoeding onder onze expertise.


Ervaren arbeidsrecht advocaat nabij Hilversum: voor werkgevers én werknemers

Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst of arbeidscontract, ongeacht of het om een flexibele overeenkomst gaat, zijn er rechten en plichten voor zowel de werkgever als de werknemer. Aangezien wij zowel werkgevers als werknemers bijstaan als arbeidsrecht advocaat nabij Hilversum, hebben wij aan beide kanten een schat aan ervaring opgedaan.

Van een klein arbeidsgeschil tot een arbeidsconflict: er zijn vele zaken waarbij u een gedegen advies van een arbeidsrecht advocaat nodig kunt hebben. Het arbeidsrecht is steeds in beweging, de regels en het speelveld veranderen voortdurend. Solutions Advocaten is hier uiteraard van op de hoogte en speelt hier, waar mogelijk in uw voordeel, slim op in.


Solutions Advocaten inschakelen

Heeft u onze hulp nodig of kunnen wij u bijstaan als advocaat arbeidsrecht? Neem contact met ons op voor een adviesgesprek. Bij ons is het uiteraard mogelijk om dit in de vorm van een videogesprek te doen. Wij zijn telefonisch, per e-mail en via het contactformulier onderaan deze pagina te bereiken.

Uiteraard gaan wij voorzichtig om met uw gegevens (zie onze privacyverklaring). Eventueel kunt u ons contactformulier gebruiken om uw situatie beknopt toe te lichten, waarna wij zo snel mogelijk contact met u opnemen.

Onze cliënten beoordelen onze expertise met een.. 9+ 


Solutions Advocaten

Oude Kerkweg 9
1251 NX LAREN
Telefoon: 035 2003480
Fax: 035 2003489
email: info@solutionsadvocaten.nl


Melike Pinarci Cinar

Advocaat-partner

Specialisatie: Arbeidsrecht

T: 035 2003480
E: mcinar@solutionsadvocaten.nl

Bezoek de Linkedin pagina van Melike