Risico van verhuur van een koopwoning

Bijna alle hypotheekovereenkomsten hebben een beding opgenomen waarin staat dat de eigenaar van het huis de woning niet mag verhuren zonder schriftelijke toestemming van de bank. Zo’n beding heet een huurbeding.

Het gebeurt nogal eens, dat huiseigenaren zonder dat de bank het weet toch hun huis verhuren. De bank merkt hier meestal niets van, maar het wordt een probleem als er een betalingsachterstand van de hypotheek ontstaat door werkloosheid, scheiding, ziekte of andere problemen.

Als de bank besluit de woning openbaar te verkopen, zal de woning door de aanwezigheid van de huurder minder opbrengen. De restschuld van de eigenaar / verhuurder zal dus hoger zijn. De bank of de veilingkoper zal tegen de eigenaar en de huurder het huurbeding inroepen en via de rechter voor de openbare veiling ontruiming van de huurder vorderen, op kosten van de eigenaar.

De huurder kan de schade die hij lijdt als gevolg van het verliezen van het huurgenot door de wanprestatie van de eigenaar / verhuurder verhalen op de veilingopbrengst. Hier heeft de huurder natuurlijk alleen iets aan als deze opbrengst hoger is dan de restschuld van de eigenaar.

Mocht het nodig zijn je woning (tijdelijk) te verhuren, bespreek het dan met je bank of overdenk bovenstaande risico’s goed voordat je eraan begint.

Meld ook je inboedel en opstal verzekeraar dat je je woning tijdelijk of permanent gaat verhuren, zodat eventuele schade gedekt blijft. De premie zal echter omhooggaan omdat verzekeraars stellen dat het risico op schade hoger is bij verhuur, ook tijdens vakantieverhuur.

20 februari 2016